CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho các học sinh có thành tích tốt tham gia học tập tại trường, Edison Schools công bố các chương trình Học bổng áp dụng cho năm học 2018 – 2019.

HỌC BỔNG NHẬP TRƯỜNG – TRỊ GIÁ 10.000.000 VND

– Dành cho tối thiểu 20 thí sinh có điểm kiểm tra đầu vào tối đa và điểm cao nhất xếp theo thứ tự % tổng điểm các môn thi đầu vào.

– Căn cứ theo kết quả do Ban Tuyển sinh công bố sau khi kết thúc các đợt kiểm tra nhập học chính thức của năm học 2018 – 2019, được công bố vào ngày Nhập trường và trao học bổng vào Lễ Khai giảng.

HỌC BỔNG TÀI NĂNG – TỪ 25% ĐẾN 100% HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 – 2019

(Có khả năng xét lại căn cứ vào thành tích rèn luyện trong năm học)

– Dành cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc, đạt các giải thưởng trong các cuộc thi chính thức do ngành giáo dục tổ chức về Học thuật, Thể thao, Văn hoá- Nghệ thuật cấp Tỉnh Thành, Quốc gia và Quốc tế.

– Hội đồng xét học bổng của Nhà trường sẽ xem xét cụ thể mức học bổng tài năng dựa trên từng hồ sơ thành tích của học sinh.