Mỗi tuần 2 tiết – Trong chương trình chính khóa

Học sinh được tùy chọn các môn học để phát triển sở thích cá nhân, hình thành sự đam mê và giải phóng cảm xúc trong cuộc sống.

NHÓM CÁC MÔN NÂNG CAO KIẾN THỨC

NHÓM CÁC MÔN PHÁT TRIỂN  CẢM XÚC

NHÓM CÁC MÔN PHÁT TRIỂN  THỂ CHẤT

previous arrow
next arrow