Tiếng Anh được chú trọng như ngôn ngữ thứ hai, là công cụ cho học sinh học tập, nghiên cứu, giao lưu… để trở thành một công dân toàn cầu.

Ngoài cơ hội được học tập, trau dồi, nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ với đội ngũ giáo viên Bản ngữ, học sinh Edison Schools còn được giao lưu với các bạn học sinh quốc tế thông qua nhiều hoạt động phong phú.

Thông qua chương trình tăng cường tiếng Anh, học sinh được tiếp cận với Văn học, Toán học, Khoa học và ứng dụng bằng tiếng Anh theo giáo trình Hoa Kỳ.

Đặc biệt, việc học tập với 50% thời lượng với giáo viên nước ngoài được đào tạo về các kỹ năng sư phạm sẽ giúp học sinh thực sự tiếp cận Tiếng Anh và văn hóa làm việc quốc tế, giúp học sinh phát triển không chỉ ngôn ngữ tiếng Anh mà còn là văn hóa giao tiếp và làm việc toàn cầu.

Chương trình Tiếng Anh chuyên sâu (EFL, Maths, Sciences) trên nền tảng khung Chương trình phổ thông Hoa Kỳ – Common Core.

Hướng đến mục tiêu đủ năng lực ngôn ngữ để học tập thành công tại các trường Đại học Quốc tế.

Tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế như Cambridge English, ETS (TOEFL), Stanford 10, College Board (PSAT, SAT)…