• Hệ thống xe Bus trường học cung cấp dịch vụ đón tại điểm và tại nhà.

• Phủ khắp các tuyến chính của Hà Nội và khu vực lân cận.

• Luôn có giám sát viên đi kèm.

Đối với dịch vụ xe đưa đón, Nhà trường tổ chức dịch vụ để tăng tiện ích phục vụ Học sinh, không nhằm mục đích kinh doanh. Mức phí được xác định dựa trên chi phí thực tế vận hành hệ thống xe bus trường học.

Nhận diện Edison Schools trên xe bus.

Mức phí xe bus đưa đón học sinh Nhà trường đã công bố là mức phí đón Học sinh tại điểm.  Mức phí đón tại nhà sẽ căn cứ trên tình hình thực tế và tuyến xe cụ thể.

Đối với xe bus dành cho Học sinh nội khu: Nhà trường thực hiện chính sách miễn phí xe bus nội khu cho Trại hè 2018 và năm học 2018-2019. Từ năm thứ hai trở đi, Nhà trường sẽ thu xếp tổ chức các tuyến xe nội khu theo lộ trình và thời gian hợp lý để thu phí xe đưa đón đối với Học sinh là cư dân nội khu ở mức 50% so với giá đã công bố đối với khoảng cách dưới 10km.

Bảng phí Schools Bus vui lòng xem chi tiết tại HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

Link:https://edisonschools.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/cac-chuong-trinh-tuyen-sinh/hoc-phi-va-chinh-sach-uu-dai/

Xe bus đều có giám sát viên đi kèm.

Xe bus đều có giám sát viên đi kèm.