LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Với môi trường giáo dục đồng bộ, liên thông ba cấp học, Edison Schools xây dựng lộ trình học tập căn bản và phù hợp với mục tiêu của mỗi học sinh và gia đình.