Nguyễn Nguyệt Minh

Học sinh lớp 5B1, Trường PTLC Edison.
Đạt Giải Khuyến khích, cuộc thi TOEFL Primary 2020