25 Tháng Chín

Diện tích hình bình hành lớp 4

Hình bình hành là loại hình cơ bản trong hình học. Các tính chất cơ bản của hình bình hành là nền tảng của hình học Euclid. Trong chương trình lớp 4, đại lượng cần tìm phổ biến nhất của …

25 Tháng Chín

Cách tính diện tích hình thoi lớp 4

Hình thoi là một hình thường gặp trong thực tế đời sống hằng ngày, chúng ta thường xuyên bắt gặp những đồ vật hay mảnh đất có dạng hình thoi. Do đó, hình thoi rất hay được xuất hiện trong …