Chúc mừng 26 Giáo viên Edison đã trở thành chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu – MIE Expert

The Microsoft Innovative Educator (MIE) Experts là một chương trình đặc biệt được tạo ra để dành riêng cho những người làm giáo dục sáng tạo trên toàn cầu. Đó là những người sử dụng công nghệ một cách hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng của việc giảng dạy.

Để được công nhận là một MIEE, các thầy cô giáo cần trải qua một chặng đường dài
Tham gia Trung tâm Học tập dành cho giáo viên của Microsoft (MEC) và hoàn tất hồ sơ, bao gồm bảng điểm.
Vượt qua thành công hai giờ học trên MEC và giành được huy hiệu Giáo viên sáng tạo được công nhận bởi Microsoft (Certified MIE). Bạn phải là Certified MIE để trở thành (hoặc tiếp tục) một Chuyên gia Giáo dục sáng tạo.
Chuẩn bị Hồ sơ đề cử với ba vòng thi
– Giới thiệu bản thân, nêu được công cụ CNTT đã sử dụng để giảng dạy học sinh và làm việc, sự kết nối mở rộng của giáo viên tới các cộng đồng Công nghệ giáo dục của thế giới.
– Thực hiện bài thi tính điểm trong việc sử dụng các công cụ của Microsoft dành cho giáo dục.
– Trả lời các câu hỏi tự luận. Mô tả cách khai thác các công cụ của Microsoft để tăng khả năng tiếp cận của học sinh; cách xây dựng tiết học có tích hợp công nghệ của Microsoft để cải thiện kết quả học tập và phát triển kĩ năng thiết kế học tập thế kỷ 21 (21CLD); các sản phẩm học tập của học sinh đã hoàn thành được bằng công cụ của Microsoft, mô tả những sản phẩm đó và cách nó thể hiện mục tiêu học tập. Chia sẻ được những minh chứng giáo viên đã hỗ trợ cả việc học của bản thân và sự học hỏi và phát triển của đồng nghiệp. Mô tả các hoạt động mà giáo viên đã hoàn thành và dẫn dắt cũng như kết quả của nó trong việc cải thiện chất lượng dạy và học.
Nộp hồ sơ đề cử
Khi được công nhận là các MIE Experts, các thầy cô giáo có thể
Tiếp cận miễn phí với các cơ hội phát triển chuyên môn và các chương trình được cấp chứng chỉ do Microsoft và những tổ chức giáo dục uy tín.
Có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm với vai trò là các leader trong các cuộc tập huấn tại tại Việt Nam và khu vực, trình bày tại các hội thảo, viết bài chia sẻ, quan tâm đến các kênh cộng đồng và hơn thế nữa.
Tất cả những cơ hội đó tựu chung đều mang lại những lợi ích cuối cùng dành cho chính các học sinh thân yêu.


Edison Schools vinh dự có 26 thầy cô trên tổng số 265 giáo viên cả nước được công nhận là Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu. Chúng tôi đang vững bước trên con đường trở thành Trường học tiêu biểu Microsoft Showcase Schools – tiếp bước Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring – vừa được chứng nhận là một trong ba Trường học tiêu biểu Microsoft đầu tiên của Việt Nam.


Xin chúc mừng các thầy cô
Xin chúc mừng Wellspring Hanoi International Bilingual School
Edison Schools – Innovation For Live