thời lượng

Chương trình được đưa vào giảng dạy 2 tiết/tuần, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

MỤC TIÊU & NỘI DUNG

Việc tiếp xúc với CNTT & KHMT sớm giúp hình thành các kỹ năng quan trọng và tư duy về máy tính, công nghệ từ lứa tuổi nhỏ, giúp học sinh ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong kỷ nguyên của Cách mạng công nghệ 4.0, Trí tuệ Nhân tạo và Internet vạn vật (AI & IoT). Đồng thời, đây cũng là một cơ hội định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Mục tiêu chương trình:
 • Tăng cường hiệu quả học tập và giảng dạy.
 • Bổ sung không gian học tập mới mẻ.
 • Góp phần hình thành việc học tập hợp tác.
Với chương trình CNTT và KHMT, học sinh được:
 • Trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về máy tính, các ứng dụng phổ thông và kỹ năng lập trình
 • Hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng, ứng dụng vào công việc học tập hàng ngày
 • Kỹ năng tìm kiếm và sử dụng tài liệu, thông tin phục vụ học tập.
 • Kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả.
 • Hệ thống máy tính
 • Networks & Internet
 • Dữ liệu và Phân tích
 • Thuật toán và Lập trình
 • Các tác động và ảnh hưởng của máy tính