Thể chất

• Học tập trong môi trường xanh, sạch.

• Có điều kiện rèn luyện thể chất tốt.

• Thực phẩm an toàn, chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Kỹ năng

• Hình thức học tập và hoạt động đa dạng: học trải nghiệm, thực tế, thực hành, lập dự án, tự nghiên cứu…

• Hình thành, phát triển các kỹ năng: an toàn cho bản thân, tự lập, kỷ luật, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tổ chức công việc và quản lý thời gian, làm việc nhóm, lãnh đạo và ra quyết định, thuyết trình, giao tiếp ứng xử, khả năng thích ứng và tham gia hoạt động xã hội…

Kiến thức

Chương trình cơ bản theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiến thức STEM – Robotics theo chuẩn quốc tế và được cập nhật liên tục theo giáo trình Hoa Kỳ.

Kiến thức Toán học, Khoa học, Văn học học bằng tiếng Anh theo giáo trình Hoa Kỳ.

Công nghệ

Ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động dạy – học – quản lý của Nhà trường.

Trang bị kiến thức và khả năng ứng dụng thực tế, cập nhật xu thế công nghệ thế giới, sẵn sang trở thành công dân của thời đại Internet vạn vật (IoT) và Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Môi trường đa ngôn ngữ

• Chương trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, liên thông từ tiểu học đến hết THPT với tỉ lệ giáo viên bản ngữ cao.

• Môi trường đa ngôn ngữ hiện diện trong mọi hoạt động chính khoá và ngoại khoá của học sinh và Nhà trường.

Cảm xúc

• Hình thành những cảm xúc nhân văn, suy nghĩ tích cực, từ văn hóa ứng xử trong trường học đến cuộc sống xã hội.

• Nuôi dưỡng cảm xúc và khả năng cảm thụ nghệ thuật, thói quen đọc sách, có sự cân bằng trong tâm hồn.