Một người thầy bình thường sẽ chỉ nói. Một người thầy giỏi sẽ giải thích. Một người thầy xuất sắc sẽ chứng minh điều mình nói. Một người thầy vĩ đại sẽ truyền cảm hứng.” – William Arthur Ward

Chúng tôi tin rằng người thầy tuyệt vời nhất là một người có thể truyền cho trẻ cảm hứng và niềm say mê. Đối với Edison, khi tuyển chọn đội ngũ giáo viên, chúng tôi tin rằng khả năng chuyên môn xuất sắc, bằng cấp, kinh nghiệm mới là những điều kiện cần nhưng chưa đủ. Điều quan trọng nhất chính là sự cởi mở, sáng tạo và sẵn sàng tiếp tục học hỏi, nâng cao kiến thức, cách tư duy của chính mình để luôn là người giáo viên xứng đáng, tự tin trước những học sinh của thời đại mới.

Chính vì vậy, việc đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ giáo viên là công tác ưu tiên hàng đầu và được đặt trọng tâm trong kế hoạch hàng năm của Nhà trường, đặc biệt với sự hỗ trợ từ các trường và tổ chức giáo dục có quan hệ đối tác như Hệ thống trường PTSNLC Wellspring, các trường Đại học Sư phạm trong nước, Trường ĐH Sư Phạm thuộc ĐH Tổng hợp Missouri, Tổ chức khảo thí tiếng Anh Cambridge, Pearson, Creative Academy….

Với chính sách và cơ chế quản lý hoàn toàn chủ động, đánh giá và đãi ngộ theo năng lực thực chất, được tạo điều kiện phát triển tối đa và một môi trường đề cao tính nhân văn, tôn trọng con người, khuyến khích sự sáng tạo, Edison thực sự tạo động lực làm việc và gắn bó “từ bên trong” cho từng giáo viên, giúp họ gắn bó lâu dài và bền vững, cống hiến hết sức mình cho việc giảng dạy và giáo dục học sinh.