Edison Schools chung tay chống dịch Covid – 19

Chương trình “Cùng Tuổi trẻ chống dịch Covid-19” do báo Tuổi trẻ phát động suốt hơn một năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức và cá nhân trong cả nước.
Trước tình hình và diễn biến mới như hiện nay, cuộc chiến với Covid-19 còn phức tạp và cam go hơn trước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Tuổi trẻ, Trường PTLC Edison xin đóng góp một phần nguồn lực của mình chung tay cùng TP.HCM đẩy lùi COVID-19.
Số kinh phí ủng hộ từ Quỹ Nhà trường: 100.000.000 đồng.


Cùng với các hoạt động như ủng hộ Qũy vắc xin phòng chống Covid quốc gia, Học bổng hỗ trợ con các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch, trực tiếp chăm sóc, điều trị các bệnh nhân Covid-19; Nhà trường mong muốn khẳng định những giá trị giáo dục luôn hướng tới: Trách nhiệm, Nhân văn, Gắn kết.
From Edison Schools With Love!
https://tuoitre.vn/hai-truong-hoc-tu-ha-noi-hung-yen-gop…