HỒ NGỌC BẢO HÂN

Học sinh lớp 12, Hệ Tiêu chuẩn, năm học 2022-2023. Trúng tuyển ĐH Swinburne Việt Nam với HB 25%, ĐH FPT và Học viện báo chí & tuyên truyền – ĐH Middlesex.