1. CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỐI TƯỢNG NHẬP HỌC 

2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

3. ĐĂNG KÝ GHI DANH & KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

Phụ huynh có thể đăng ký ghi danh và kiểm tra đầu vào cho con theo 3 hình thức sau: 

Sau khi ghi danh thành công, Phụ huynh chuyển khoản phí ghi danh 2.000.000 đồng và phí kiểm tra đầu vào 500.000 đồng vào tài khoản của Nhà trường theo thông tin sau: 

  • Tên Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo 
  • Tài khoản 1: 6868686816 tại Vietcombank – Chi nhánh Hưng Yên 
  • Tài khoản 2: 0811133686868 tại MB Bank- CN Điện Biên Phủ, Hà Nội 
  • Cú pháp: Tên học sinh, ngày tháng năm sinh, hệ mong muốn (TC/SN), bậc học (TH/THCS/THPT). 
  • Trong đó: TC = Hệ Tiêu ChuẩnSN = Hệ Song Ngữ