NGÀY HỌC ĐIỂN HÌNH

Khung thời gianTừĐếnHoạt động
Buổi sáng6:457:45Giờ ăn sáng
7:458:00Cirle Time
8:008.30Tiết học số 1
8:359:05Tiết học số 2
9:1009:40Tiết học số 3
09:409:55Giờ ra chơi
9:5510.25Tiết học số 4
10.3011:00Tiết học số 5
Buổi trưa11:0011:35Giờ ăn trưa
11:3512:50Giờ nghỉ trưa
Buổi chiều12:5513:25Tiết học số 6
13:3014:00Tiết học số 7
14:0514:35Giờ ăn nhẹ buổi chiều
14:3514:55Tiết học số 8
14:5515:25Tiết học số 9
15:3016:00Tiết học số 10
16:0016:45Học sinh ra về