Khung thời gianTừĐếnHoạt động
Buổi sáng7:157:35Giờ ăn sáng
7:357:45Hoạt động đầu ngày
7:458.25Tiết học số 1
8:309:10Tiết học số 2
9:1509:55Tiết học số 3
9:5510.10Giờ ra chơi
10:1010:50Tiết học số 4
10:5511:35Tiết học số 5
Buổi trưa11:3512:00Giờ ăn trưa
12:0012:55Giờ nghỉ trưa
Buổi chiều12:5513:35Tiết học số 6
13:4014:20Tiết học số 7
14:2014:35Tiết học số 8
14:3515:15Giờ ăn nhẹ buổi chiều
15:2016:00Tiết học số 9