Nguyễn Thị Lan Chi

Học sinh Lớp 12, Hệ Song ngữ Hoa Kỳ, năm học 2021-2022.

Á Khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia với 49.75 điểm; điểm xét Tốt nghiệp là 8.84.

Đạt 6.5 IELTS. Trúng tuyển ĐH Anh Quốc (BUV).