CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

Khung chương trình giáo dục chuẩn từ lớp 1 đến lớp 12 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ GD&ĐT được tối ưu hóa theo mục tiêu.

Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, 8 tiết/tuần (50% giáo viên nước ngoài).

Chương trình ứng dụng STEM-Robotics.

Chương trình công nghệ thông tin và Khoa học về máy tính.

Chương trình Phát triển toàn diện Văn – Thể – Mỹ, Kĩ Năng sống.

Chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12

theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ GD&ĐT được tối ưu hóa theo mục tiêu.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU

 Khung chương trình giáo dục chuẩn từ lớp 1 đến lớp 12 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ GD&ĐT được tối ưu hóa theo mục tiêu.

 Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, 16 tiết/tuần (50% giáo viên nước ngoài).

• Chương trình ứng dụng STEM-Robotics.

• Chương trình công nghệ thông tin và Khoa học về máy tính.

• Chương trình Phát triển toàn diện Văn – Thể – Mỹ, Kĩ Năng sống.

Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, 16 tiết/tuần (50% giáo viên nước ngoài).

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ VIỆT NAM – CAMP OF INNOVATION

Edison Schools sáng tạo và cung cấp các Trại hè có chủ đề và chương trình hoạt động phù hợp với các độ tuổi khác nhau. Trại hè mỗi lứa tuổi: 2 tuần/camp, 3 camp/mùa hè (các camp có nội dung khác nhau).

• Lứa tuổi tiền Tiểu họcTRẠI HÈ HÀNH TRANG.

• Lứa tuổi Tiểu họcTRẠI HÈ KHÁM PHÁ THẾ GIỚI.

• Lứa tuổi Trung học DỰ ÁN TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG.

https://edisonschools.edu.vn/chuong-trinh/chuong-trinh-ngoai-khoa/trai-he-viet-nam/

Edison Schools sáng tạo và cung cấp các Trại hè có chủ đề

và chương trình hoạt động phù hợp với các độ tuổi khác nhau.

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ QUỐC TẾ

      Cùng các đối tác tin cậy và có bề dày trong lĩnh vực giáo dục và hợp tác quốc tế như Trường phổ thông Song ngữ Liên cấp WELLSPRING Hà Nội và Tổ chức giáo dục CIEM – Edu, Edison Schools cung cấp các Trại hè tại các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới như Mỹ, Đan Mạch, Singapore..

https://edisonschools.edu.vn/chuong-trinh/chuong-trinh-ngoai-khoa/trai-he-quoc-te/

Edison Schools cung cấp các Trại hè tại các nước có nền giáo dục tiên tiến

trong khu vực và trên thế giới như Mỹ, Đan Mạch, Singapore..