Thứ Hai ấn tượng của khối Trung học

Buổi chào cờ đầu tuần – tổng kết đầu tiên của năm học 2020 – 2021 đã khởi động tuần thứ 2 của tháng 10 tràn đầy năng lượng. Các bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút với những bài kiểm tra giữa kỳ. Và sau đó, tất nhiên là những “ngày dự án rực rỡ”.

Cùng xem các bạn Khối Trung học đã làm được những gì trong một tháng vừa qua nhé! 

Trao chứng nhận Học sinh xuất sắc Tháng 9/2020 

Trao chứng nhận học sinh nỗ lực Tháng 9/2020 

Trao cờ Lớp xuất sắc tháng 9/2020 – Lớp 7B2 

Ra mắt Ban điều hành Hội học sinh Edison năm học 2020-2021 

– Công bố kết quả bầu cử Ban Điều hành. 

KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH 

Nguyễn Quỳnh Chi, lớp 11A1 – Chủ tịch Hội học sinh 

Vũ Ngọc Quý, lớp 12B1 – Phó Chủ tịch Hội học sinh 

Nguyễn Diệp Anh, lớp 10A1 – Phó Chủ tịch Hội học sinh  

Đỗ Diệp Linh, lớp 11B1 – Thư ký Ban điều hành  

Chúc các bạn sẽ là những đại diện EddieTeen xuất sắc và đưa hoạt động của học sinh Trung học Edison lên một nấc thang mới! 

From Edison Schools With Love!