Tổng hợp lý thuyết và bài tập câu đề nghị trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

Trong các cuộc giao tiếp hàng ngày, có nhiều trường hợp chúng ta phải đưa ra lời đề nghị với những người xung quanh. Vậy làm sao để nói lời đề nghị hay bày tỏ quan điểm của mình một cách nhã nhặn, lịch sự. Cùng Edison Schools khám phá ngay trọn bộ lý thuyết và bài tập câu đề nghị được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh.

Câu đề nghị là gì?

Câu đề nghị là một mẫu câu được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Mẫu câu này được dùng để đề xuất một ý kiến, ý tưởng nào đó hay để thể hiện mong muốn của người nói với người nghe.

 

Câu đề nghị dùng để đề xuất ý kiến, mong muốn

Các cấu trúc câu đề nghị thường gặp

Câu đề nghị với What about…?/How about…?

 

Cách dùng:               Người nói có thể đưa ra gợi ý làm một việc gì đó với câu đề nghị bắt đầu bằng What about hoặc How about. 

 

Cấu trúc:                  What about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?

 

                                   How about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?

 

Ví dụ:                        What about going out for a dinner? (Mình ra ngoài ăn tối nhé?)

                                     

                                   How about a cup of tea? (Uống trà nha?)  

Câu đề nghị với Let’s

 

Cách dùng:               Khi để đề nghị ai đó cùng làm việc gì với mình, người nói có thể dùng câu mệnh lệnh bắt đầu bằng Let’s = Let us.

 

Cấu trúc:                   Let’s + V.inf (động từ nguyên mẫu).

 

Ví dụ:                        Let’s go to the supermarket. (Chúng ta đi siêu thị đi.)

                                   Let’s go home. My parents are waiting for us. (Về nhà thôi nào. Bố mẹ đang chờ chúng ta đấy.)

Câu đề nghị với Why not…?/Why don’t…?

 

Cách dùng:                Người nói có thể sử dụng câu đề nghị bắt đầu bằng Why not hoặc Why don’t để đưa ra lời gợi ý hoặc đề nghị một cách lịch sự với người nghe.

 

Cấu trúc:                   Why not + V.inf (động từ nguyên mẫu)…?

 

                                   Why don’t we/ you + V.inf (động từ nguyên mẫu)…?

 

Ví dụ:                        Why not talk to her? (Sao cậu lại không nói chuyện với cô ấy?)

                                   Why don’t we go to the beach on this vacation? (Tại sao chúng ta lại không đi biển vào kì nghỉ này?)

Câu đề nghị với Do you mind…?/Would you mind…?

Cách dùng:               Cấu trúc câu đề nghị sử dụng Do you mind hoặc Would you mind dùng để bày tỏ mong muốn, xin phép.

 

Cấu trúc 1: dùng để hỏi nếu người nghe có phiền để làm việc gì đó không?

           Do you mind + V-ing…?

 

                                  Would you mind + V-ing…?

Ví dụ:                   Would/Do you mind helping me with this exercise? (Cậu có phiền giúp tớ với bài tập này được không?)

 

Cấu trúc 2: dùng để hỏi “Bạn có phiền không nếu (ai đó) làm gì?”               

  Do you mind + if + S+ V (chia thì hiện tại đơn)…?

 

                                   Would you mind + if + S+ V (chia thì quá khứ đơn)…?

(Trong giao tiếp, Would you mind thì lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, hai cấu trúc này không có sự khác biệt quá lớn nên vẫn có thể sử dụng thay thế nhau trong các trường hợp giao tiếp trang trọng.)

Ví dụ:                      Do you mind if I go out with you? (Cậu có phiền nếu tớ ra ngoài cùng cậu?)

                                 Would you mind if I took a photo with your cat? (Bạn có phiền nếu phiền nếu tôi chụp với bé mèo của bạn một bức ảnh không?)

Câu đề nghị với Shall we…?

Cách dùng:            Shall we…? là câu trúc đề nghị thể hiện người nói muốn làm gì với một người nào đó.

 

Cấu trúc:               Shall we + V.inf (động từ nguyên mẫu)?

Ví dụ:                     Shall we hang out tonight? (Tối nay chúng ta đi chơi nhé?)

Tổng hợp bài tập câu đề nghị trong Tiếng Anh

Tổng hợp bài tập câu đề nghị trong Tiếng Anh

 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong các câu sau.

 

 1. Shall we…….out to eat breakfast?                     

A.go        

B. to go

C. going

 

2. I want to buy a new pair of shoes for the party. How about…….shopping?

A. to go

B. going

C. go

 

3. I’ve bought a new ball. Let’s………soccer.

A. playing

B. to play

C. play

 

4.What should we do at the weekend? …….we have a picnic?

A. Shall

B. How about

C. Let’s

 

5. Shall we…….together at the wedding.

A. dancing

B. dance

C. to dance

 

6. Hello Jenny, I’m going to school. Why………we come together?

A. do          

B. don’t

C. not

 

7. Maybe you’ve got the flu. ……….take some drugs?

A. Why don’t you

B. Would you like

C. Let’s

 

8. It’s going to rain. Shall we………a taxi?

A. take

B. to take

C. taking

 

9. Good morning, Sir. How………I help you?

A. Can

B. Would you like

C. Let’s

 

10. Excuse me. Would you mind (put out) _______________ your cigarette? It’s a non-smoking area here.

A. putting out  

B. put out  

C. to put out

 

Đáp án:

 

 1. A                        6. B  
 2. B                        7. B
 3. C                        8. C
 4. B                        9. A
 1. B                         10. A     

 

Bài tập 2: Sử dụng từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

 

 1. Let’s go to school tomorrow.

=> How about_____________________

 1. How about going out to have lunch?

=>Why_____________________

 1. Why don’t we get up early to enjoy the sunrise on the beach?

=>Shall_____________________

 1. What about going to the cinema tonight?

=>Let’s_____________________

 1. Let’s have a meeting on Tuesday.

=>Shall _____________________

Đáp án:

 1. How about going to school tomorrow?
 2. Why don’t we go out to have lunch?
 3. Shall we get up early to enjoy the sunrise on the beach?
 4. Let’s go to the cinema tonight.
 5. Shall we have a meeting on Tuesday?

 

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp toàn bộ cấu trúc câu đề nghị phổ biến và bài tập câu đề nghị trong Tiếng Anh đầy đủ nhất. Nếu bạn đang quan tâm đến các chương trình giáo dục của Edison Schools, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết!

>>> Xem thêm các bài viết khác tại: https://edisonschools.edu.vn/