Với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, Edison Schoos cung cấp chương trình ngoại khóa bao gồm các môn học tăng cường kỹ năng, nâng cao thể lực, phát triển cảm xúc dành cho các học sinh có nhu cầu.

– Cung cấp các lớp học sau giờ chính khóa.

– Cung cấp dịch vụ ăn nhẹ.

– Cung cấp dịch vụ bus muộn (tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký và tuyến đường phù hợp).