GT-XGT-V
TH-XTH-V
THCS-XTHCS-V
THPT-XTHPT-V

VIDEO

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Tháng 10
SCHOOL TOUR
Sự kiện diễn ra vào tháng 10- đến tháng 12
Xem chi tiết
Tháng 03
LỚP 1 ƠI LỚP 1
Tháng 12/2018 – Tháng 3/2018
Xem chi tiết
Tháng 12
KIỂM TRA ĐẦU VÀO
Sự kiện diễn ra từ tháng 12/2018-7/2019
Xem chi tiết

VIDEO CLIP

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

ĐỐI TÁC