THỜI LƯỢNG

Chương trình được đưa vào giảng dạy 2 tiết/tuần trong chương trình chính khóa, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8.

MỤC TIÊU & NỘI DUNG

STEM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Mathematics (Toán học) – một phương pháp học tập tiếp cận liên ngành và có tính áp dụng cao. Các môn học được tích hợp thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.

Chương trình STEM-Robotics được Edison đưa vào giảng dạy trong chương trình chính khóa với mục tiêu rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập chủ động, hình thành thói quen quan sát phân tích nhìn nhận vấn đề, kích thích tư duy sáng tạo và phản biện, trang bị năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.

Chương trình STEM- Robotics của Edison Schools được xây dựng theo khung chương trình của Hoa Kỳ, chọn lọc và thiết kế phù hợp với học sinh Việt Nam, với học cụ hiện đại có tính chính xác cao, học liệu sáng tạo và phong phú. Đặc biệt, chương trình sử dụng học cụ Lego Education hấp dẫn và kích thích bản năng tìm hiểu, khám phá và sáng tạo của học sinh.

Tham gia lớp học STEM-Robotics, học sinh có cơ hội được học tập, tìm tòi, sử dụng đa ngôn ngữ, có cơ hội tiếp cận với các kỳ thi Robotics trong nước và quốc tế như First Lego League (FLL), World Robot Olympiad (WRO), Robotacon…