01 December

Một ngày ý nghĩa của các Eddie bên “Chuyến đò tri thức”

Hành trình “đèn sách” của một đời người được ví như một chuyến đò và mỗi người thầy như một người lái đò thầm lặng. Mỗi chuyến đò sang sông, nhìn lại, chúng ta mới thấy được tình cảm, ấm áp, thấm thía và chan chứa của các thầy cô đã dành cho mình. “Chuyến đò” hôm nay mà các thầy cô đang được vui mừng đồng hành với các Eddie Tiểu học mới thật ý nghĩa.