EDISON FACES

Nguyen Nguyet Minh

Student of Class 5B1, Edison Schools. Consolation prize in TOEFL Primary 2020

Vu Hoang Hai

Student of Class 6A1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

Trinh Ha An

Student of Class 4B2, Edison Schools. Second prize in TOEFL Primary 2020

Vu Ngoc Quy

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

Nguyen Phuong Linh

Student of Class 8B1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

Nguyen Dang Hai

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

EDISON SCHOOLS

edisonschools.edu.vn
fb.com/EdisonSchoolsEcopark
Hotline: 096.880.8386 / 0868672386 (Ext.1)

EDISON TRONG TÔI LÀ...

Nguyen Phuong Linh

Student of Class 8B1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

364 ngày và 1 ngày

364 ngày “nghĩ” và thực hiện các hoạt động. Riêng ngày 20/11, các thầy cô được thảnh thơi, đón nhận và tận hưởng.

Lịch sử – Bức tranh về “Chiến tranh thế giới thứ nhất” của lớp 8A1

Nếu có ai đó nói rằng Lịch sử là một môn học khó nhớ và khô khan, thì đó là vì họ chưa được tham gia tiết học Lịch sử của cô Khánh Ly và lớp 8A1 rồi

OUR PARTNERS