EDISON FACES

Vu Hoang Hai

Student of Class 6A1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

Nguyen Nguyet Minh

Student of Class 5B1, Edison Schools. Consolation prize in TOEFL Primary 2020

Nguyen Phuong Linh

Student of Class 8B1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

Nguyen Dang Hai

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

Vu Ngoc Quy

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

Trinh Ha An

Student of Class 4B2, Edison Schools. Second prize in TOEFL Primary 2020

EDISON SCHOOLS

edisonschools.edu.vn
fb.com/EdisonSchoolsEcopark
Hotline: 096.880.8386 / 0868672386 (Ext.1)

EDISON TRONG TÔI LÀ...

Lớp học kết hợp – Dự án Giáo viên sáng tạo Witeach 2020

Intelligences Teachers (Giáo viên Trí thức)
Innovative Teachers (Giáo viên Sáng tạo)
Inspiring Teachers (Giáo viên truyền cảm hứng)
Đó là những yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo một môi trường học tập lý tưởng bên cạnh Chương trình học tập tối ưu và Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Tại Edison, từ Hội đồng sư phạm, Ban giám hiệu đến mỗi người thầy, cô vẫn đang nỗ lực trau dồi, tích cực học hỏi và sáng tạo không ngừng mỗi ngày để trở thành người định hướng đáng tin cậy GIÚP HỌC SINH THAY ĐỔI TÍCH CỰC và LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ. Và bởi, thầy cô ai cũng mang trong mình một ý niệm “Teaching is the work of heart” (Dạy học là công việc của con tim)!

Một ngày ý nghĩa của các Eddie bên “Chuyến đò tri thức”

Hành trình “đèn sách” của một đời người được ví như một chuyến đò và mỗi người thầy như một người lái đò thầm lặng. Mỗi chuyến đò sang sông, nhìn lại, chúng ta mới thấy được tình cảm, ấm áp, thấm thía và chan chứa của các thầy cô đã dành cho mình. “Chuyến đò” hôm nay mà các thầy cô đang được vui mừng đồng hành với các Eddie Tiểu học mới thật ý nghĩa.

Trinh Ha An

Student of Class 4B2, Edison Schools. Second prize in TOEFL Primary 2020

Nguyen Dang Hai

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

OUR PARTNERS