Thomas Alva Edison (1847-1931)

  • Ông là người mang đến cảm hứng sáng tạo bậc nhất trong lịch sự thế giới hiện đại. Cả cuộc đời ông gắn liền với sự sáng tạo không ngừng.
  • 1.500 là số bằng phát minh sáng chế của ông
  • 1.093 phát minh được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ cùng với nhiều bằng sáng chế tại Anh, Pháp, Đức.
  • 11/2 – ngày sinh của Edison đã được Quốc hội Hoa Kỳ chọn là Ngày Các Nhà Phát minh Quốc Gia từ năm 1983.
    Ông còn là một doanh nhân luôn đi đầu, sáng lập và xây dựng thành công nhiều công ty, trong đó nổi tiếng nhất là Công ty General Electric từ năm 1890 và hiện vẫn là Tập đoàn hàng đầu tại Hoa Kỳ, phát triển trong nhiều lĩnh vực công nghệ.

Đặt tên trường là EDISON thể hiện ước mơ và mục tiêu của những người sáng lập trường về một hệ thống giáo dục sẽ:

  • Trang bị cho người học sự say mê học hỏi, năng lực sáng tạo vì cuộc sống trong suốt cuộc đời (INNOVATION FOR LIFE).
  • Kỹ năng ứng dụng, kết tinh kiến thức thành những thành quả thực tế phục vụ cuộc sống.
  • Như General Electric của Edison, đi từ thời Cách mạng Công nghiệp 2.0 đến nay là Cách mạng Công nghiệp 4.0 vẫn còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

“Để có một ý tưởng vĩ đại, hãy có thật nhiều ý tưởng!” – Thomas Alva EDISON