25 Tháng Tám

Nguyễn Thị Lan Chi

Học sinh Lớp 12, Hệ Song ngữ Hoa Kỳ, năm học 2021-2022. Á Khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia với 49.75 điểm; điểm xét Tốt nghiệp là 8.84. Đạt 6.5 IELTS. Trúng tuyển ĐH Anh Quốc (BUV).

25 Tháng Tám

Nguyễn Hà Trang

Học sinh Lớp 12, Hệ Song ngữ Hoa Kỳ, năm học 2021-2022. Á Khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia với 49.8 điểm; điểm xét tốt nghiệp là 8.89. Đạt 7.0 IELTS. Trúng tuyển ĐH Kinh tế Quốc dân – Khoa Ngân hàng tài chính & Khoa Kinh tế Nông nghiệp

25 Tháng Tám

Nguyễn Minh Thư

Học sinh lớp 12, Hệ Song ngữ Hoa Kỳ, năm học 2021 – 2022. Á Khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPTQG với 50.25 điểm; điểm xét TN là 9.05. Đạt 7.5 IELTS. Trúng tuyển ĐH Anh Quốc với HB 30% & ĐH Kinh tế Quốc dân.

25 Tháng Tám

Phan Thị Minh Anh

Học sinh lớp 12, Hệ Tiêu chuẩn, năm học 2020-2021. Thủ Khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia với 52.75 điểm; điểm xét Tốt nghiệp là 9.34. Trúng tuyển Trường đào tạo quốc tế UNIDESIGN.