Tôn Trọng

 • Tôn trọng danh dự và sức khỏe an toàn của bản thân, của mọi người xung quanh.
 • Tôn trọng sự khác biệt của người khác.
 • Tôn trọng văn hóa, luật pháp và cộng đồng xung quanh.
 • Tôn trọng môi trường sống – thiên nhiên.

Hợp Tác

 • Hợp tác trong hành động: Cùng phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong các công việc, lĩnh vực, môi trường cùng chia sẻ chung.
 • Hợp tác trong thái độ: chân thành, cầu thị, lắng nghe, tuân thủ quy định làm việc nhóm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Yêu Thương

 • Thấu hiểu, bao dung, nhân văn và trân quý mọi người, sinh vật, sự sống xung quanh.

Chia sẻ

 • Lắng nghe, quan tâm, giúp đỡ người khác về mặt vật chất, tinh thần bằng khả năng của mình.

Tử Tế

 • Sống và cư xử đúng đạo lý, chuẩn mực đạo đức, văn hóa, quy tắc hành xử đúng đắn và nhân văn.
 • Sống và cư xử chân thành, đúng lương tâm, hữu ích, hướng thiện, tự nguyện đóng góp công sức cải thiện cuộc sống của những người xung quanh.
 • Biết trân trọng, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ với mọi người xung quanh và cộng đồng chung.

Chính Trực

 • Suy nghĩ và hành động theo lẽ phải, thẳng thắn, trung thực và tôn trọng sự thật.

Tích cực

 • Luôn hướng suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của bản thân tới những điều tốt đẹp, tươi sáng, tích cực, lạc quan.
 • Tích cực, năng động, nhiệt tình tham gia các nhiệm vụ, hoạt động theo vị trí, phạm vi, chức năng của mình đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đóng góp cho cộng đồng.

Chủ Động

 • Độc lập, chủ động suy nghĩ, quyết định hành động của bản thân.
 • Tự giác thực hiện các công việc và nhiệm vụ trong phạm vi của bản thân.
 • Chủ động quan sát, tư duy và mạnh dạn đưa ra ý kiến, giải pháp cho các vấn đề chung.
 • Luôn giữ tinh thần và thái độ cầu tiến, chủ động học hỏi, cập nhật các kiến thức trong cuộc sống và học tập, làm việc.

Trách Nhiệm

 • Luôn suy nghĩ kỹ để lựa chọn hành động một cách có ý thức, đúng đắn, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng.và sẵn sàng nhận trách nhiệm, đối mặt với kết quả.
 • Nhận thức, nắm rõ các nhiệm vụ của bản thân, cố gắng, bền bỉ vượt qua khó khăn thực hiện trọn vẹn đến hoàn tất các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 Nỗ Lực

 • Không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu.
 • Kiên trì và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Học hỏi

 • Nỗ lực tìm kiếm và kiến tạo ý tưởng, hành động và sản phẩm mới có giá trị.

Sáng tạo

 • Khao khát, chủ động trong việc tìm kiếm và tiếp thu, cập nhật những tri thức mới để bản thân không ngừng phát triển và ứng dụng cải thiện cuộc sống.